Rydym yma i’ch helpu chi

Gall cynghorwyr ein lein gymorth:

Eich mynegbostio at sefydliadau a gwasanaethau perthnasol yn eich ardal

Darparu cyngor arbenigol ynghylch cyflogaeth

Eich mynegbostio a’ch cyfeirio at sefydliadau arbenigol

Darparu gwybodaeth mewn sawl iaith gymunedol

Darparu gwybodaeth am:

Iechyd

Addysg

Gwaith

Cartrefi

Diogelwch Personol

Eich hawl i fudd-daliadau

Your Rights

Food Poverty

Is the EYST Multi-lingual Helpline Wales for me?

Bwriedir y lein gymorth hon ar gyfer unrhywun dros 18 oed sy’n byw yng Nghymru, yn enwedig os ydych chi’n eich ystyried eich hun yn rhywun Du, Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig, neu os carech chi siarad â rhywun mewn iaith arall heblaw am y Gymraeg neu’r Saesneg.

We are open 10am to 6pm, Monday to Friday. You can contact us by phone on 0808 801 0720 and SMS text on 07537 432416.

Ar y ffôn? Ciciwch isod i sgwrsio nawr:


Amdanom Ni

The EYST Multi-lingual Helpline Wales is a national helpline delivered by partnership between EYST, ProMo Cymru, Citizen’s Advice Cymru, Women Connect First, and other stakeholders. It provides information, referral and signposting for clients to specialist advice, mainstream and community organisations. The EYST Multi-lingual Helpline Wales is a member of the Helplines Partnership Scheme and is funded by the National Lottery.

We are open 10:00am to 6:00pm, Monday to Friday. You can contact us by phone, SMS text, email and webchat. If you have contacted us outside of these hours or need immediate assistance, the following services are available 24/7:


Out of hours immediate assistance

BAWSO: lein gymorth 24 awr ynghylch Cam-drin Domestig

0800 7318147

C.A.L.L. Lein Gymorth Iechyd Meddwl

0800 132737 neu tecstiwch y gair ‘help’ i 81066

Yn achos pryderon ynghylch iechyd sy’n fater o frys ond heb haeddu gwneud galwad argyfwng, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar

111Meic is the helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales.

080880 23456


Partneriaid

Women Connect First


EYST Multi-lingual Helpline Wales leaflets

cyWelsh